KİŞİSEL GELİŞİM NEDİR?

Kişisel gelişim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. İnsanların yeteneklerini ve niteliklerini değerlendirmelerinin, yaşamdaki amaçlarını göz önünde bulundurmalarının, potansiyellerini gerçekleştirmek ve en üst düzeye çıkarmak için hedefler belirlemelerinin bir yoludur.

Mavi Lotus Kişisel Gelişim Merkezi,  güveninizi artırabilecek ve daha tatmin edici, daha kaliteli bir yaşam sağlayabilecek yaşam hedefleri belirlemek için ihtiyaç duyduğunuz becerileri belirlemenize yardımcı olur. 

Kişisel Gelişim Neden Önemlidir?

Kişisel gelişimi çevreleyen birçok fikir vardır, bunlardan biri Abraham Maslow’un kendini gerçekleştirme sürecidir.

Kendini Gerçekleştirme

Maslow (1970), tüm bireylerin, kendini gerçekleştirme adı verilen bir süreçle ortaya çıkan, kişisel gelişim için yerleşik bir ihtiyacı olduğunu öne sürer.

İnsanların ne ölçüde gelişebilecekleri, belirli ihtiyaçların karşılanmasına bağlıdır ve bu ihtiyaçlar bir hiyerarşi oluşturur. Sadece bir ihtiyaç seviyesi karşılandığında daha yüksek bir ihtiyaç geliştirilebilir. Bununla birlikte, yaşam boyunca değişim meydana geldiği için, herhangi bir zamanda birinin davranışını motive eden ihtiyacın düzeyi de değişecektir.

Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi.  Fizyolojik İhtiyaçlar, Güvenlik İhtiyaçları, Sevgi ve Aidiyet, Saygınlık İhtiyaçları, Bilişsel İhtiyaçlar, Estetik İhtiyaçlar ve Kendini Gerçekleştirme.
  • Hiyerarşinin en altında yiyecek, içecek, seks ve uyku için temel fizyolojik ihtiyaçlar , yani hayatta kalmanın temelleri yer alır.

  • İkincisi, hem fiziksel hem de ekonomik anlamda emniyet ve güvenlik ihtiyaçlarıdır .

  • Üçüncüsü, sevgi ve ait olma ihtiyacını tatmin etme yönünde ilerleme sağlanabilir .

  • Dördüncü seviye, benlik saygısı ve benlik değeri ihtiyacını karşılamayı ifade eder . 

  • Beşinci seviye anlama ihtiyacı ile ilgilidir . Bu seviye, merak, anlam veya amaç arayışı ve daha derin bir anlayış gibi daha soyut fikirleri içerir.

  • Altıncı seviye güzellik, simetri ve düzenin estetik ihtiyaçlarıyla ilgilidir .

  • Son olarak, Maslow’un hiyerarşisinin en üstünde kendini gerçekleştirme ihtiyacı vardır .

Maslow (1970, s.383) tüm bireylerin kendilerini yetkin ve özerk olarak görme ihtiyacı olduğunu, ayrıca her insanın sınırsız gelişim alanına sahip olduğunu söyler.

Kendini gerçekleştirme , herkesin ‘ olabilecekleri her şey olma’ arzusunu ifade eder . Başka bir deyişle, kendini gerçekleştirme ve benzersiz bir insan olarak tam potansiyele ulaşma ihtiyacına atıfta bulunur.

Maslow’a göre kendini gerçekleştirmenin yolu, duygularınızla temas halinde olmayı, hayatı tam anlamıyla ve tam bir konsantrasyonla deneyimlemeyi içerir.

Maslow, AH (1970), Motivasyon ve Kişilik, (2. Baskı), Harper & Row, New York.

Kişisel Gelişiminizi Yönetmek

Kişisel gelişiminizi yönetmek için atmanız gereken birkaç adım vardır.

1. Kişisel Vizyon Geliştirme

Kişisel gelişim sadece eğlence amaçlı olabilir. Bununla birlikte, çoğumuz, eğer bir amacımız varsa, öğrenmek ve gelişmek için kendimizi motive etmeyi daha kolay buluyoruz. Kişisel vizyonunuzu geliştirmek – birkaç ay veya yıl içinde nerede olmak istediğinize ve neden olmak istediğinize dair net bir fikir – bu amacı geliştirmenin çok önemli bir parçasıdır.

2. Kişisel Gelişiminizi Planlamak

Nerede olmak istediğiniz konusunda netleştikten sonra, oraya nasıl gideceğinizi planlamaya başlayabilirsiniz. Kişisel gelişim planı hazırlamak zorunlu değildir, ancak planlama sürecini daha gerçekçi hale getirir.

3. İyileştirme Sürecinin Başlatılması

Kişisel gelişim sürecinizi başlatmak için sizi istediğiniz hedeflere götürebilecek öğrenme stillerinizi belirleyerek başlayabilirsiniz. 

4. Kişisel Gelişiminizi Kaydetme

Kişisel gelişiminizin bir kaydını tutmak genellikle iyi bir fikirdir. Öğrenme ve gelişiminizdeki önemli gelişmeleri olduğu gibi ve meydana geldiklerinde yazarak, daha sonraki bir tarihte başarılarınızı yansıtabileceksiniz.

Bu yansıma, gelecekte daha fazla beceri öğrenmeniz için sizi motive etmeye yardımcı olabilir. Becerilerinizi ve bilginizi geliştirirken bir öğrenme günlüğü veya günlük tutmayı deneyin .

5. Kişisel Gelişim Planlarının Gözden Geçirilmesi ve Revize Edilmesi

Kişisel gelişim planlarınızı ve gelişim aktivitelerinizi düzenli olarak gözden geçirmeniz, yaptıklarınızdan ders çıkarmanızı sağlayacaktır. Ayrıca, faaliyetlerinizin sizi hedeflerinize taşımaya devam etmesini ve hedeflerinizin veya vizyonunuzun sizinle alakalı kalmasını sağlayacaktır.