Aile & İlişki Desteği

Eşlerle yapılan araştırmalar sonucunda bir ilişkideki en büyük problemlerin;

  • İletişim yetersizliği
  • Var olan problemi yok sayma
  • Sözlü-sözsüz ifadeleri anlama ve doğru değerlendirebilme olduğunu ortaya konmuştur.

Tüm boşanmaların ise %42’si ilk 5 yıl içerisinde gerçekleşmektedir.

Danışma sürecine gelen kişilerin aile olarak neyi tanımladıkları önemlidir. Önemli olan aile sisteminin her açıdan ele alınmasıdır. Aile organizasyonu değişime uğradığında, aile içerisindeki her üyenin de yaşamında değişim olur.

Aile ile yapılan çalışmalarda eşler arası iletişimi etkileyen faktörler açık şekilde ortaya konarak, iletişimi engelleyen tüm yapılar ve çatışma sebepleri objektif şekilde birlikte değerlendirilir. Empati kurabilme, etkin dinleme becerileri kazandırılması ve duygu ve düşüncelerini daha doğru ifade edebilme yeteneklerinin artırılması hedeflenir. Kuralların, sınırların

Bu süreçte en önemli iyileşme ise; kişilerin kendi iç dünyalarından kaynaklı, iletişim ve davranış modellerinin değiştirilmesi veya geliştirilmesi ile daha hızlı şekilde gerçekleşmektedir.

Aile içindeki bireylerin, birbiri üzerinde oluşturduğu veya geçmişlerine dayanan, üstesinden gelinememiş ve ilişkilerini etkileyen durumlar uygun yöntemlerle ile çözümlenir ve içsel iyileşme, bütünleşme sağlanır.

  • Eşinizle aranızda süregelen veya tekrarlayan sorunlar yaşıyorsanız,
  • Aile bireyleri arasında sorunlar yaşıyorsanız,
  • Bir duruma veya döneme bağlı krizler yaşıyorsanız,
  • Ergenlik dönemine bağlı çocuğunuzla çatışma yaşıyorsanız

sorunlar daha fazla büyümeden yardım almanın vakti gelmiş demektir.