Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçluğu; öğrencinin gerek akademik hayatında gerekse sosyal hayatında kendi potansiyelini fark etmesini sağlamayı hedefler. Böylece öğrenci güçlü yanlarını kullanarak neler yapması gerektiğini öğrenir. Başarmak istediklerini nasıl yapması gerektiğini öğrenir. Öğrencinin hedeflerinin önünde hangi türden olursa olsun engeller var ise bu engelleri yok etmesine yardımcı olur.

Öğrenci koçluğu desteği ile bir öğrenci;

 • Sınav kaygısı ve stresi kontrol altına alabilir.
 • Hedeflerine dönük önceliklerini belirleyebilme yeteneği kazanabilir.
 • Nasıl motive olacağını öğrenir.
 • Odaklanma, dikkati toplama konusunda gelişim elde edebilir.
 • Başarısının önünde var olan kendini sınırlayan düşüncelerini fark eder. Bu düşüncelerin olumlu düşünceler ile yer değiştirmesi sağlanarak daha başarılı akademik ve sosyal hayata sahip olabilir.
 • Güçlü yanlarının farkına varır. Böylece özgüveni yükselir.
 • Zayıf yönlerini nasıl geliştireceğini sistematik bir biçimde öğrenebilir.
 • Daha yüksek bir akademik başarı elde edebilir.
 • Etkin zaman yönetimi becerileri kazanabilir.
 • Dünyada kabul görmüş kişilik testleri ile kendi kişiliğine en uygun mesleği seçebilir. Böylece daha mutlu bir iş hayatına sahip olabilir.
 • Öğrencinin kendi potansiyelleriyle en etkin nasıl öğrenebileceğinin farkındalığına sahip olabilir
 • Daha dengeli sosyal hayat ve akademik hayata sahip olabilir.

Daima hatırlayın… Gelecek, sadece bir sınavdan alınan sonuçtan ibaret değildir.

Önemli olan, yaşam boyu karşılaşılacak engelleri aşabilme gücüne sahip olabilmektir.