TAKIM VE LİDER YÖNETİCİ

Günümüz dünyasında yapılan işlerin çeşitliliği ve çalışılan kişi sayıları arttığından yetersizlik ve tükenmişlik hisleri daha fazla yaygınlaşmaya başlamıştır. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin her işin ve organizasyonun temelinde insan faktörü ve psikolojisi var olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla bir iş yerindeki veya bir spor takımındaki verimlilik bireysel yeteneklerin ve psikolojik durumun yanında ve grup olarak bütünleşildiğinde mümkün olabilmektedir.

Aşağıdaki konular size yardımcı olabileceğimiz konularda ışık tutabilir;

  • Stres yönetimi,
  • Motivasyon devamlılığı,
  • Doğru ve etkili iletişim,
  • Krizle başa çıkabilme
  • Sorun çözme, karar alma ve uygulama
  • İş geliştirme  stratejileri belirleyebilme
  • Algı yönetimi ve ikna teknikleri
  • Yetki devri ve görev dağılımı
  • Beraber çalıştığı kişilerle uyum yakalama, geri bildirim verme, doğru yönlendirme gibi gelişim planlarını destekleme ve hedeflere ulaşma becerilerinin kazandırılması
  • Güven ve saygınlığın nasıl sağlanacağı

Vizyon oluşturabilen ve insanlara ilham veren bir lider olmanızın önündeki engelleri aşmak elinizde…