NLP Nedir?

Sinirdili programlama, kişilerde istenen sonuçları elde etmeye yardımcı olmak için bireyin düşünce ve davranışlarını değiştirmenin bir yoludur.

Jon Grinder ve Richard Bandler, Neuro-Linguistic Programming’i ortaya çıkarmış olsalar da, NLP aslında bir grup insan tarafından kuruldu. Bu grup Grinder ve Bandler’ın yanı sıra Frank Pucelik, Robert Dilts, Judith Delozier, Leslie Cameron, David Gordon’u içerir.

1970’lerin başında Santa Cruz’daki California Üniversitesi’nde bu aydınlanmış grup, aralarında Milton Erickson (ünlü psikiyatrist/hipnoterapist), Virginia Satir (Aile Sistemleri Terapisinin kurucusu) ve Fritz Perls’in (Gestalt Terapisinin kurucusu) de bulunduğu seçkin psikoterapistlerin danışanlarıyla alışılmadık sonuçlar elde etmelerini sağlayan özel iletişim kalıplarını keşfetmeye koyuldu.

Doğrudan gözlem ve video kaset analizleri yoluyla, bu uygulayıcıların etkili iletişim kalıplarını bulmayı ve başkalarına öğretmeyi başardılar.

Dönüştürücü iletişimdeki sihri keşfetmek için kullanılan sürece modelleme adı verildi. Birçok uygulayıcı modellemeyi NLP’nin kalbi ve ruhu olarak görür. Başkalarının uzmanlığına dayalı modellerin nasıl oluşturulacağını bildiğinizde, herhangi bir yeni beceriyi temel biçiminde öğrenebilir ve öğretebilirsiniz.

En basit tanımıyla NLP, insanların yaptıkları şeyleri ve mükemmel bir şekilde yaptıklarında nasıl yaptıklarını anlamaya yardımcı olmak amacıyla insan davranışını kodlamaya yönelik bir dizi teknik ve prosedürdür. Sürekli ilerleyen ve gelişen bir süreçtir.

NLP, insanların düşüncelerini ve eylemlerini değiştirmelerini kolaylaştırmak için algısal, davranışsal ve iletişim tekniklerini kullanır.

Nöro: Zihin ve beden durumlarının, iletişimi ve davranışı nasıl etkilediğiyle ilgilidir. NLP, zihin ve beden durumlarını görmenin yolunu öğretir, olayların nasıl olduğunu ve gidişatın nasıl değiştirileceğini gösteren zihinsel haritaları geliştirir.

Linguistik: Zihin ve beden durumlarımızın dilimizde ve sözsüz iletişimde açığa çıkması anlamına gelir. Dil, zihnin iç işleyişine erişmek için kullandığımız araçtır. NLP dili kalıpları bize, belirsiz ve bilinemez olan bilinçsiz bilgilere nasıl erişeceğimizi öğretir.

Programlama: Zihin ve beden durumlarımızı değiştirme kapasitesini ifade eder. Otomatik pilotta yaşamak terimini duydunuz, değil mi? Eğitilmiş biri için bu, alışılmış düşünceler, duygular, tepkiler, inançlar ve geleneklerden oluşan programlamanıza göre yaşadığınız anlamına gelir.

Nöro-dilbilimsel programlama konusunda eğitimli biri, bu tür programların zihinde nasıl yapılandırıldığını ve konuşma yoluyla bunlara nasıl erişileceğini bilir, böylece eski programlar ve otomatik pilot davranışları değiştirilebilir.

İç iletişim görüntüler, sesler ve duygulardan oluşur. Size neyin gergin duygular verdiğini bulmak, gergin duyguyla hangi görüntülerin ve seslerin birlikte gittiğini keşfetme meselesidir.

NLP hem sanat hem de bilimdir. Çünkü yaptığı şey ne olursa olsun, danışana eşi olmayan bir kişilik katar. Başarılı davranışı kodlama ve anlama yöntemidir. Danışanın varmak istediği yere giden yolunda bilişsel bir takım engeller var ise onları yeniden programlayarak danışanın hayatını değiştirir. Yani NLP bilinç altını yeniden programlamaktır. Uygulanan tekniklerde başarısızlık yoktur.