Çalışma Alanlarımız

Öğrenci koçluğu;

Öğrenci koçluğu; öğrencinin gerek akademik hayatında gerekse sosyal hayatında kendi potansiyelini fark etmesini sağlamayı hedefler. Böylece öğrenci güçlü yanlarını kullanarak neler yapması gerektiğini öğrenir. Başarmak istediklerini nasıl yapması gerektiğini öğrenir. Öğrencinin hedeflerinin önünde hangi türden olursa olsun engeller var ise bu engelleri yok etmesine yardımcı olur.

Öğrenci koçluğu desteği ile bir öğrenci;

 • Sınav kaygısı ve stresi kontrol altına alabilir.
 • Hedeflerine dönük önceliklerini belirleyebilme yeteneği kazanabilir.
 • Nasil motive olacağını öğrenir.
 • Odaklanma, dikkati toplama konusunda gelişim elde edebilir.
 • Başarısının önünde var olan sınırlayıcı inançları fark eder. Bu sınırlayıcı inançların olumlu inançlar ile yer değiştirmesi sağlanarak daha başarılı akademik ve sosyal hayata sahip olabilir.
 • Güçlü yanlarının farkına varır. Böylece özgüveni yükselir.
 • Zayıf yönlerini nasıl geliştireceğini sistematik bir biçimde öğrenebilir.
 • Daha yüksek bir akademik başarı elde edebilir.
 • Etkin zaman yönetimi becerileri kazanabilir.
 • Dünyada kabul görmüş kişilik testleri ile kendi kişiliğine en uygun mesleği seçebilir. Böylece daha mutlu bir iş hayatına sahip olabilir.
 • Öğrencinin kendi potansiyelleriyle en etkin nasıl öğrenebileceğinin farkındalığına sahip olabilir
 • Daha dengeli sosyal hayat ve akademik hayata sahip olabilir.

Yaşam Koçluğu ve NLP Uzmanlığı

Zihninizde ne varsa hayatınızda da o vardır. Hayatın akışı içinde karşılaştığımız bizi negatife çeken durumlarda aslında çoğu zaman nasıl davranmamız gerektiğini biliriz. Lakin bazen bilinç altı kalıplarımız buna izin vermez. Böylece hayatımızın o aşamasında kendimizi mutsuz, başarısız, enerjisiz, isteksiz, güçsüz vb hissedebiliriz. Profosyonel Yaşam Koçluğu desteği ile kişisel farkındalık artarak, kişi kendi potansiyellerinin, hayatına nasıl yön verebileceğinin farkına varır. Olduğunuz yer ile olmak istediğiniz yer arasındaki farkı ortadan kaldırmak üzere bir değişim başlatır. Bu değişim esnasında var olan bilinç altı kalıplarını NLP (Nöro Linguistik Programlama-Bilinç Altını Yeniden Programlama) ile değiştirerek mutlak başarının önündeki engelleri ortadan kaldırır. Süreç sonunda gelen her türlü başarı danışana aittir. Çünkü Yaşam Koçluğu desteğinde danışan bizzat sürecin içinde yer alır.

1. Hedef belirleme

Hayatın yarınını kendi iç dünyamıza göre belirleme çalışmaları yapılır. Hedefe odaklanma ve hedefe giden yolda her daim yüksek motivasyonla yürümek için çeşitli NLP teknikleri uygulanır.

3. Duygusal Özgürleşme Teknikleri (EFT)

Danışanın hayatında varolan negatif duyguların bilinç altından atılması, eksik olan pozitif duyguların bilinç altına yerleştirilmesi sağlanır.

4. Sağlıklı zayıflama

Diyetisyenler fazla kilosu olan kişilere sağlıklı besinlerden oluşan  bir liste verirler. Günlük kalori dengesini göz önünde bulundurarak kişinin zayıflamasını hedeflerler. Bu durum doğal, doğru bir yaklaşımdır. Kişiler belli besin tarzlarına fazlaca yüklenip çok yiyorlarsa bu durum onların iç dünyalarında bir takım durum veya duyguları bastırdığı gerçeğine dayanmaktadır. Bu duygular tespit edilir. Uygun NLP tekniği ile bilinç altı yeniden programlanarak bu duygular ortadan kaldırılır. Böylece danışanın fazlaca yöneldiği besin maddelerinden uzaklaşması ve   sağlıklı besin maddelerine yönelmesi hedeflenir

5. İnanç Değiştirme Teknikleri

Kişinin hayatında yer alan ve zamanında ego tarafından bilinç altına yerleştirilmiş inanç kalıpları bulunabilir. Bu inanç kalıpları kişinin genel davranışlarını ve çevre ile olan etkileşimini belirler. Fakat çoğu durumda kişiler bu inanç kalıplarının farkında bile değillerdir. Böylece her karşılaştıkları durumu hayatın olağan akışı olarak düşünürler. Oysa bu inanç kalıplarından kurtulmak ve hayatı daha verimli hale getirmek mümkündür. Örneğin; şişman olursam kimse beni beğenmez, toplumda şişman insanlarla dalga geçilir vb gibi bir inanca sahip kişi bu inancı gereği kendini değersiz, aidiyetini kaybetmiş hissedebilir. Kendini beğenmeyebilir. Bu gibi bir inanca sahip olan kişi de ne kadar uğraşırsa uğraşsın bir türlü istediği sağlıklı forma ulaşamaz.

6. Etkili ve doğru iletişim için Kişisel Temsil sitemi belirleme

Aile hayatı, özel hayat, sosyal hayat, okul hayatı iş hayatı içerisinde iletişimde olan kişiler temsil sistemlerine göre hareket etmedikleri için doğru iletişim kuramazlar. Böylece zaman zaman planlanan olumlu davranışların ne yazık ki olumsuz sonuçlar doğurduğu gözlemlenebilir. İlgili alanlarda yer alan kişilerin temsil sistemleri detaylı bir şekilde belirlendikten sonra doğru iletişim için gerekli yöntemler belirlenir

7. Fobi tedavisi

Belirli bir hayvana karşı olabileceği gibi hayatın her hangi bir alanına dönük fobiler de var olabilir. Fobiler kişinin hayatını verimli yaşamasının önündeki engellerden biri olabilir. Örneğin karanlıktan korkan bir kişi şayet öğrenci ise geceleri sağlıklı uyuyamayacağı için ertesi gün dersine odaklanmakta zorluk çekebilecektir. Bu durumun doğal sonucu olarak da başarısı düşebilecektir.

8. Takıntı, panik atak ,depresyon, ölüm acısı, yükseklik korkusu, geçmiş yaşantılardaki travmalar gibi hayatın verimli akışının önündeki engelleri NLP ile ortadan kaldırma

9. Proaktif tutum kazanma

Danışanın karşılaştığı olaylar karşısında sakin kalma becerisi kazanması sağlanır. Böylece olayların etkilerinin negatifleşmesinin danışanın üzerinde olumsuz enerji bırakmasının önüne geçilebilir.

10.  Kararsızlık yaşanılan durumlar için NLP ile karar verme

Danışanın hayatında önemli dönüm noktaları yaşaması olağandır. Lakin danışan zaman zaman hangi noktadan ilerleyerek yaşamına devam edeceğine karar vermekte, ilgili yolların artı ve eksilerini zihin süzgecinden geçirmekte zorlanabilir. Bu ve benzeri durumlar için NLP ile bilinç altının her bir durum için artı ve eksi yönlerini değerlendirmesi sağlanır. Böylece kişi zihin yapısına göre hayatı için en doğru olan ve kendisine huzur mutluluk ve dinginlik getirecek kararı bulabilir.

11.  Amaç belirleme ve harekete geçme

Danışan herhangi bir konu ile ilgili amaçlarını belirlemesi ve bu amaçlara doğru sistematik ve planlı bir şekilde ilerlemesi hedeflenir

12.  Hayatın içinde arzu edilen duygu durumuna anında geçiş sağlama

İhtiyaç durumuna göre mutluluk, enerji, motivasyon, başarı duygularına ulaşmak hedeflenir

13. Strateji Belirleme

14. Bilinç altı alan temizliği

Her yeni başlayan güne dingin bir zihinle başlamak amacıyla kişiye özel düzenlenir.

15. Kötü anıların üstesinden gelmek, Kişisel Tarih Değiştirme

Hayatımızda unutamadığımız kötü anıların etkisinden kurtulmak için kullanılır. Böylece örneğin bir öğrenci daha verimli ders çalışabilmenin ve sosyal yaşamına daha adapte olabilmenin önündeki engeller ortadan kaldırılır. Ya da bir öğretmen için dersine ve öğrencilerine daha etkili şekilde odaklanmasının önündeki engeller ortadan kaldırılır. Böylece hedeflenen başarı huzurlu, sakin ve dingin bir zihinle daha kolay gelebilecektir

16. Yeni bir haftaya daha enerjik başlamak

Danışanın her pazartesi gününe yüksek motivasyon ve enerjiyle  başlaması hedeflenir

17. Hayatımızı olumsuz etkileyen bir takım inanç kalıpları veya durumlar için yeniden çerçeveleme

Bazen bilincin farkında olamadığı lakin bilinç altının çok net bir şekilde farkında olduğu danışanın hayatı için olumsuz davranış veya inanç kalıpları olabilir. Bu gibi durumlar için bilinç altının durum tespiti yapması sağlanır. Akabinde yine bilinç altı en yeni inançlar veya davranışlar bulur. Böylece danışanın hayatı daha verimli huzurlu mutlu ve dingin olabilir.

18. Hayatımızı sağlıklı, huzurlu, mutlu devam ettirmemizin önündeki sınırlayıcı inanç kalıplarını NLP ile değiştirme

Sınavlarda çok heyecanlanıyorum bu yüzden hep başarısız oluyorum gibi ve bu örnekteki  duruma benzer durumlar için inanç değiştirme ve yerine danışanın hayatındaki ilgili olumsuzluğu kaldırabilecek  yeni inanç kalıpları belirlemek hedeflenir

19. Çalışanların uyumunu ölçmek ve uyumsuz kalınan noktaları tespit etmek üzere kişilik renkleri analizi

Böylece iş yaşamında kişilerin daha uyumlu çalışması hedeflenir. Lider kişinin çalışanlarının motivasyonunu kişiliklerine göre nasıl yükseltebilecekleri belirlenir. Aynı şekilde hangi tür yaklaşımlarla çalışanların motivasyon kaybedebilecekleri belirlenir. Böylece kurumdaki başarının her daim yükselen bir ivmede olması hedeflenir

20. Bağımlılıklardan Kurtulma

Sigara, alkol vb gibi bağımlılıklar bilinç altında yer alan bir takım durumları bastırmak için yönelinen bir durumdur. Bu çalışmada kişinin neleri baskılamak amacıyla bağımlı olduğu anlaşıldıktan sonra çeşitli NLP teknikleriyle bağımlılıklar sona erebilir.

İş & Kariyer Koçlugu nedir?

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki; İş dünyasında aktif olarak çalışan kişilerin yarısından çoğu aslında yapmak istedikleri işi yapmamaktadırlar. Sevdiği mesleği yapan kişi iş dünyasında diğerlerine göre daha mutludur. Yaptığı işte mutlu olan kişi de daha başarılıdır. Dolayısıyla da stresten uzak bir hayat içinde daha sağlıklıdır.

“Hangi işi yapmak istiyorsunuz?” sorusuna bazi insanlar dogal yeteneklerini ve hayattan ne istediklerini bilerek çok kolay cevaplayabilirler.

Hangi işi yapacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız , bu hususta zihin karışıklığı yaşıyorsanız kariyer koçluğundan faydalanabilirsiniz.

Kariyer koçluğu var olan potansiyelinizi, yeteneklerinizi, becerilerinizi keşfetmenize yardımcı olur. Dünyada kabul görmüş testler ile kişiliğinize en uygun mesleği belirlemenizi sağlar. Kariyer belirleme noktasında hedeflerinizi belirlemenizde ve onlara ulaşmanızda destek olur.